Musée de la Chartreuse
Printen
{tipafriend_nl}
RSS-feeds
Français
English
Deutsch
Toegankelijkheid
 Personen met een auditieve, visuele of mentale handicap


Het musée de la Chartreuse is toegankelijk voor personen met een auditive of een visuele handicap.

Met de medewerking van Sandrine Deschodt-Trottin, gebarentolk (L.S.F. Franse gebarentaal) kunnen personen met een auditieve handicap de tijdelijke tentoonstellingen en de permanente verzameling bezoeken, op afspraak.

Om diversificatie te brengen in het netwerk van "le musée au bout des doigts" heeft het musée de la Chartreuse de voorkeur gegeven aan haar architecturaal erfgoed.

Het museum is ingericht in een klooster van de Kartuizers, een monumentaal gebouw opgericht tussen de 16de eeuw en de 18de eeuw. De oorspronkelijke kloostervertrekken, het slot, de kapel, de refter en de kapittelzaal bleven bewaard, een voelmaquette, samengesteld uit mobiele onderdelen, maakt het mogelijk aan bezoekers met een visuele handicap de indeling van de verschillende zalen en de verschillende tijdperken van de opbouw te ontdekken.

Tijdens workshops kan de bezoeker met een visuele handicap vanuit een collectie van exclusieve werken – in steen gehouwen opschriften uit de middeleeuwen, beeldhouwwerken uit de 19eeuw en meubilair – de werken in de kunstgeschiedenis situeren. Een oriëntatietafel uitgerust met audiocommentaar, tastbare merktekens en uitleg in brailleschrift ondersteunen het geheel. Dit tactiele traject is toegankelijk voor individuele bezoekers. Een afspraak voor een bezoek of een workshop kan aangevraagd worden bij het secretariaat.

Het museum ontvangt personen met een mentale handicap en stelt een geïndividualiseerd begeleiding voor. Dankzij aangepaste technieken wordt het museumbezoek ook voor hen een bijdrage tot verdere ontplooiing.

Onthaal van groepen van kinderen zowel als volwassenen (inlichtingen bij het secretariaat).

Het museum ontvangt personen met een mentale handicap en stelt een geïndividualiseerde begeleiding door professionelen voor. Dankzij aangepaste technieken wordt het museumbezoek ook voor hen een bijdrage tot verdere ontplooiing.

Onthaal van een groep kinderen, dagverblijf, van 6 tot 14 jaar, en van een groep volwassenen: inlichtingen bij het secretariaat.


Douai, cité des géants
Éléctricité Réseau Distribution France