Musée de la Chartreuse
Printen
{tipafriend_nl}
RSS-feeds
Français
English
Deutsch
Collecties
 De "Chartreuse"


Paolo Véronèse, Portret van een vrouw, omstreeks 1565. Inv.751

De collectie van het museum van Douai bevat een groot aantal schilderijen, beeldhouwwerken, kunstvoorwerpen en grafische kunst van de Middeleeuwen tot vandaag. Ze is samengesteld uit werken die in beslag genomen werden in kerken en kloosters tijdens de Franse Revolutie (in het bijzonder de polyptiek Anchin van Jean Bellegambe).

Tijdens de 19de eeuw diversifieert en vergroot de collectie dankzij belangrijke giften. De beeldhouwer Théophine Bra schenkt in 1852 al wat zijn atelier bevat: beeldhouwwerken, schetsen en tekeningen. In 1957 legateert Dokter Escallier 176 Vlaamse en Hollandse schilderijen. Foucques de Wagnonville staat zijn belangrijke verzameling af, samengesteld in Italië. Jean-Baptiste Fortier laat een som geld achter die de aankoop van werken door Veronèse, Rubens, Courbet of Jules Breton mogelijk maakt.

Behalve de legaten en giften verwerft het museum voortreffelijke werken, bekroond door de Amis des arts de Douai (de kring van de Kunstliefhebbers van Douai), gekocht op veilingen (Carpeaux, Rodin, Sisley, Pissaro, Renoir, Denis, Cross…) en in de inbewaringhouding van kunstwerken van de Staat (le Maître de la Manne, Ruisdael, Chassériau, Corot).

De collectie van het museum werd fel beschadigd tijdens de twee wereldoorlogen, vooral door het bombardement van 11 augustus 1944. De etnografische verzameling (waaronder de rijke collectie Berthoud) en die van de natuurwetenschappen werden toen volledig verwoest.

De collectie van het museum blijft zich uitbreiden dankzij de talrijke giften en aanwisten (Boucher, Greuze, Bellegambe, zilversmeedkunstwerken uit Douai) en door opdrachten verwezenlijkt door hedendaagse kunstenaars: Cabane rouge aux miroirs (Rode hut met spiegels) van Daniel Buren, ingericht in de clausuur in 2006.

 Het fotoarchief van Augustin Boutique-Grard


Voormalig museum van Douai, door Augustin Boutique, zilverdrukken van voor 1911.

De collectie Boutique omvat 25000 glasetsen, van het einde van de 19de eeuw tot het einde van de 20ste eeuw. Thérèse Hervieu, dochter van Augustin Boutique en Cécile Grard, liet ze in 1977 aan de stad Douai na.

Het fotoarchief schafte andere verzamelingen aan waaronder de collectie Baron-Gallois, die bestaat uit glasplaten en films gerealiseerd tussen 1882 en 1950.

De collectie bevindt zich in de nieuwe zalen op de eerste verdieping, 191 rue Saint-Albin. Deze unieke verzameling over de recente geschiedenis van Douai wordt tentoongesteld zowel binnen als buiten het museum gedurende tijdelijke exposities of ter gelegenheid van bepaalde thematieken. Bovendien kan men ze raadplegen op afspraak.

 Momenteel niet in het museum


Het Musée de la Chartreuse werkt graag samen met andere musea, en leent op dit moment zowel aan het buitenland als in Frankrijk verschillende kunstwerken van haar collectie, vooral schilderwerken uitde 19de eeuw.

 Opsporingen in de collecties


Het musée de la Chartreuse inventariseert zijn collectie. Eind 2015 zou de volledige collectie onlinegeraadpleegd kunnen worden via Musenor (regionale site) en Joconde (Ministerie voor Cultuur en Communicatie). Een groot deel ervan kan u er nu al vinden: klik hiervoor op de volgende links:

Association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais (Vereniging van de museaconservators van de Nord Pas-de-Calais)
 oude databestand
 nieuwe databestand

Ministère de la Culture et de la Communication (Ministerie voor Cultuur en Communicatie)
 Databestand Joconde


Douai, cité des géants
Éléctricité Réseau Distribution France