Musée de la Chartreuse
Printen
{tipafriend_nl}
RSS-feeds
Français
English
Deutsch
Presentatie
 Het klooster van de Kartuizers


Het museum nam zijn intrek in het voormalige klooster van de Kartuizers in 1958. Het bestaat uit verschillende gebouwen: het hôtel d’Abencourt (1559) en de vleugel opgericht door de familie de Montmorency (1608) met de hoge vierkante toren. De twee gevels in Vlaamse Renaissancestijl combineren natuursteen en baksteen. Ze worden ritmisch verdeeld door kruisvensters met alternerende ronde en driehoekige frontons.

De priorij van de kapel

In 1620 verkoopt Jean de Montmorency zijn herenhuis aan monniken, de Norbertijnen van Veurne, die het op hun beurt verkopen aan de Kartuizers in 1662. Om er hun klooster te kunnen inrichten, bouwen ze volgens de plannen opgelegd door de voorschriften van de heilige Bruno: een klein slot, een refter, een kapittelzaal, een kloostergang en een kapel, in classicistische stijl. De bouwwerken worden voltooid in 1722. De priorij (1690) verbindt de nieuwe gebouwen met de oude. De muurankers in de vorm van leliebloemen bewijzen dat de stad Frans was toen de priorij werd ontworpen.

Nadat de reguliere congregaties zijn afgeschaft, verlaten de Kartuizers het gebouw in 1791. Het wordt een patroonfabriek en later, tot in 1940, een opslagplaats voor munitie en oorlogsmateriaal. De gebouwen, beschermd als monument in 1930, worden op 11 augustus 1944 gebombardeerd.

In 1951 worden de gedeeltelijk verwoeste gebouwen gekocht door de stad Douai (Dowaai) die er de collecties van het museum, vernietigd in augustus 1944, wil installeren. Het Musée de la Chartreuse opent gedeeltelijk op 3 mei 1958. Later worden de refter van de Kartuizers (1966, 2008),de kapittelzaal (die een zaal voor tijdelijke tentoonstellingen is geworden) en ten slotte de kapel (2001) gerestaureerd.

De monnikentuinen werden verwezenlijkt in 2015 in het kader van een partnerschap met de landbouwschool van Wagnonville, de dienst Tuinen en Leefklimaat van de Stad Douai en het Musée de la Chartreuse. Ze zijn een reconstructie verwezenlijkt in de geest van de tuinen die de Kartuizermonniken op verschillende plaatsten van het vroegere klooster (1662-1791) hadden aangelegd en die vandaag niet meer bestaan.

 Het Fotoarchief Augustin Boutique-Grard


Douai rond 1900: Gayant passeert onder de rijdraden van de tram. Verzameling Augustin Boutique

Augustin Boutique (1862-1944), amateurfotograaf, heeft zijn leven aan de fotografie gewijd. Hij stelde zijn talent in dienst van het monumenten erfgoed van Douai en het Noorden tussen 1894 en 1914. Hij reisde door heel Frankrijk, nam foto’s van de monumenten in de belangrijkste steden. Augustin Boutique bracht een groot aantal foto’s mee van zijn reizen in Europa. Het fotoarchief bewaart 25000 glasplaten. Een deel van deze glasplaten zijn te bewonderen in de leeszaal.

De verschillende onderdelen van de aanzienlijke collectie van het fotoarchief Augustin Boutique-Grard worden beurtelings aan het publiek voorgesteld op de eerste verdieping van het gebouw nr 191, rue Saint-Albin.

Het fotoarchief biedt ook reizende tentoonstellingen van foto’s aan bestemd voor de scholen, de bibliotheken, cultuurcentra, stadhuizen en musea, met de volgende onderwerpen: Fêtes et géants du Nord (Festiviteiten en Reuzen uit het Noorden), Le Nord au travail (Het Noorden aan het werk), Villes fortifiées du Nord (versterkte steden), Le Nord et la mer (Het Noorden en de zee), Le Nord: paysages d’eau (Het Noorden: waterlandschappen ), Châteaux du Nord (Kastelen uit het Noorden), Le Nord au féminin (Het Noorden in het vrouwelijk), Familles du Nord (Families uit het Noorden), Curiosités du Nord (Bezienswaardigheden van het Noorden), Patrimoine du Nord (Erfgoed van het Noorden), Le Nord rural (Het landelijke Noorden), Gosses du Nord (kinderen uit het Noorden), Villes et villages du Nord (Dorpen en steden van het Noorden), Chroniques du Nord (Geschiedverhalen uit het Noorden), Hommes en Nord, (lees « en Or » = goud: mensen uit het Noorden met een gouden hart), Le Nord fortifié (Het versterkte Noorden), Le Nord festif (Het feestelijke Noorden).

Bezoek van de collectie in de leeszaal


Van maandag tot vrijdag van 14.00 tot 17.00 u.


Zaterdag op afspraak


Gesloten


Op zondag, dinsdag en feestdagen, en in augustus.


Toegang van de leeszaal gratis


Contact: Isabelle Turpin


Telefoon: 0033 3.27.71.38.91


Fax: 00 33 3.27.71.38.93
Douai, cité des géants
Éléctricité Réseau Distribution France