Musée de la Chartreuse
Printen
{tipafriend_nl}
RSS-feeds
Français
English
Deutsch
Scholen
 Kinder-en jeugdpubliek

 De workshops voor de jonge vrienden van het museum

De workshops vertrekken van de permanente collectie of van een voorlopige tentoonstelling.

Elke woensdag (behalve tijdens de schoolvakanties)
Voor kleuter- en lager onderwijs: van 10.00 u tot 11.30 u / en van 14.00 tot 15.30 u.
Voor middelbaar onderwijs: van 16.00 tot 17.30 u.
 
Elke zaterdag (behalve tijdens schoolvakanties)
Voor allen: van 10.00 tot 11.30 u.


Douai, cité des géants
Éléctricité Réseau Distribution France