Musée de la Chartreuse
Printen
{tipafriend_nl}
RSS-feeds
Français
English
Deutsch
Collecties
 De "Chartreuse"

Paolo Véronèse, Portret van een vrouw, omstreeks 1565. Inv.751

De collectie van het museum van Douai bevat een groot aantal schilderijen, beeldhouwwerken, kunstvoorwerpen en grafische kunst van de Middeleeuwen tot vandaag. Ze is samengesteld uit werken die in beslag genomen werden in kerken en kloosters tijdens de Franse Revolutie (in het bijzonder de polyptiek Anchin van Jean Bellegambe).

Tijdens de 19de eeuw diversifieert en vergroot de collectie dankzij belangrijke giften. De beeldhouwer Théophine Bra schenkt in 1852 al wat zijn atelier bevat: beeldhouwwerken, schetsen en tekeningen. In 1957 legateert Dokter Escallier 176 Vlaamse en Hollandse schilderijen. Foucques de Wagnonville staat zijn belangrijke verzameling af, samengesteld in Italië. Jean-Baptiste Fortier laat een som geld achter die de aankoop van werken door Veronèse, Rubens, Courbet of Jules Breton mogelijk maakt.

Behalve de legaten en giften verwerft het museum voortreffelijke werken, bekroond door de Amis des arts de Douai (de kring van de Kunstliefhebbers van Douai), gekocht op veilingen (Carpeaux, Rodin, Sisley, Pissaro, Renoir, Denis, Cross…) en in de inbewaringhouding van kunstwerken van de Staat (le Maître de la Manne, Ruisdael, Chassériau, Corot).

De collectie van het museum werd fel beschadigd tijdens de twee wereldoorlogen, vooral door het bombardement van 11 augustus 1944. De etnografische verzameling (waaronder de rijke collectie Berthoud) en die van de natuurwetenschappen werden toen volledig verwoest.

De collectie van het museum blijft zich uitbreiden dankzij de talrijke giften en aanwisten (Boucher, Greuze, Bellegambe, zilversmeedkunstwerken uit Douai) en door opdrachten verwezenlijkt door hedendaagse kunstenaars: Cabane rouge aux miroirs (Rode hut met spiegels) van Daniel Buren, ingericht in de clausuur in 2006.


Douai, cité des géants
Éléctricité Réseau Distribution France