Musée de la Chartreuse
Printen
{tipafriend_nl}
RSS-feeds
Français
English
Deutsch
Presentatie
 Het klooster van de Kartuizers

Het museum nam zijn intrek in het voormalige klooster van de Kartuizers in 1958. Het bestaat uit verschillende gebouwen: het hôtel d’Abencourt (1559) en de vleugel opgericht door de familie de Montmorency (1608) met de hoge vierkante toren. De twee gevels in Vlaamse Renaissancestijl combineren natuursteen en baksteen. Ze worden ritmisch verdeeld door kruisvensters met alternerende ronde en driehoekige frontons.

De priorij van de kapel

In 1620 verkoopt Jean de Montmorency zijn herenhuis aan monniken, de Norbertijnen van Veurne, die het op hun beurt verkopen aan de Kartuizers in 1662. Om er hun klooster te kunnen inrichten, bouwen ze volgens de plannen opgelegd door de voorschriften van de heilige Bruno: een klein slot, een refter, een kapittelzaal, een kloostergang en een kapel, in classicistische stijl. De bouwwerken worden voltooid in 1722. De priorij (1690) verbindt de nieuwe gebouwen met de oude. De muurankers in de vorm van leliebloemen bewijzen dat de stad Frans was toen de priorij werd ontworpen.

Nadat de reguliere congregaties zijn afgeschaft, verlaten de Kartuizers het gebouw in 1791. Het wordt een patroonfabriek en later, tot in 1940, een opslagplaats voor munitie en oorlogsmateriaal. De gebouwen, beschermd als monument in 1930, worden op 11 augustus 1944 gebombardeerd.

In 1951 worden de gedeeltelijk verwoeste gebouwen gekocht door de stad Douai (Dowaai) die er de collecties van het museum, vernietigd in augustus 1944, wil installeren. Het Musée de la Chartreuse opent gedeeltelijk op 3 mei 1958. Later worden de refter van de Kartuizers (1966, 2008),de kapittelzaal (die een zaal voor tijdelijke tentoonstellingen is geworden) en ten slotte de kapel (2001) gerestaureerd.

De monnikentuinen werden verwezenlijkt in 2015 in het kader van een partnerschap met de landbouwschool van Wagnonville, de dienst Tuinen en Leefklimaat van de Stad Douai en het Musée de la Chartreuse. Ze zijn een reconstructie verwezenlijkt in de geest van de tuinen die de Kartuizermonniken op verschillende plaatsten van het vroegere klooster (1662-1791) hadden aangelegd en die vandaag niet meer bestaan.


Douai, cité des géants
Éléctricité Réseau Distribution France